Aanmelden als donateur

 

U wilt doneren aan het Nederlands Kankerfonds voor Dieren

U kunt het Nederlands Kankerfonds voor Dieren steunen door een gift te doen, door geld te storten.

U kunt ten allen tijde uw gift overmaken op NL46 RABO 0311 5217 11 ten name van Stichting  Nederlands Kankerfonds voor Dieren. Ieder bedrag, hoe klein ook, is welkom.

 

Let op: meerdere manieren om een gift te doen

 

Bent u van plan voor langere termijn en/of grotere bedragen te schenken  aan het Nederlands Kankerfonds voor Dieren, dan is het onderstaande mogelijk interessant voor u.

 

1: belastingaftrek met drempel

Doet u een gift dan komt u mogelijk in aanmerking voor giftenaftrek in de inkomstenbelasting. Een gewone gift mag u onder voorwaarden aftrekken als u deze schenkt aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het NKFD is zo’n een ANBI.

Voor de normale giftenaftrek geldt altijd wel een drempel, deze (inkomens)drempel bedraagt 1% van het inkomen. Geeft u € 500 per jaar en heeft u een inkomen van € 30.000 dan is € 200 fiscaal aftrekbaar.

U kunt de gift opnemen in uw aangifte en zo voor de giftenaftrek in aanmerking komen.

 

2: belastingaftrek zonder drempel

Bent u van plan meerdere jaren na elkaar een gift te doen, dan kan er sprake zijn van een periodieke gift. Die periodieke gift moet dan in een overeenkomst worden vastgelegd.

Dan komt de drempel te vervallen. Met ingang van 2014 kan dit met een (onderhandse) overeenkomst, de eis van de notariële akte is komen te vervallen. 

Bent u hierin geïnteresseerd,  neemt u dan per mail contact op met ons zodat wij u daarbij behulpzaam kunnen zijn met de nodige documenten. Deze documenten vergen minimaal invulwerk.

 

NKFD is een ANBI

 

Stichting  Nederlands Kankerfonds voor Dieren heeft de ANBI-status.  

 

Het NKFD is door de Nederlandse belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het NKFD is sinds 1 januari 2008 erkend als ANBI, het NKFD is gevestigd te Terneuzen. De NKFD is bij de belastingdienst geregistreerd onder het RSIN-nummer 810584347.

We zijn druk bezig onze donaties te automatiseren. U kunt ondertussen altijd contact met ons opnemen via info@nkfd.nl