Doelstelling NKFD

Beleidsvisie, missie en doel:

Door onder meer de ontwikkeling van hoogwaardige diervoeders, de intensievere omgang van de mens met zijn/haar huisdier en de toenemende kennis in de dierengezondheidszorg worden onze huisdieren steeds ouder. Net als bij mensen neemt bij dieren de kans op het krijgen van een of andere vorm van kanker toe bij het ouder worden.

Naast leeftijd spelen ook omgevingsfactoren (bijvoorbeeld meeroken), hormonen en erfelijke factoren een rol bij het ontstaan van kanker. Op dit moment krijgt 30 % van onze honden en katten, meestal op oudere leeftijd, te maken met kanker. Omgerekend betekent dit dat per jaar in ons land zo’n 100.000 honden en vele tienduizenden katten kanker krijgen. Het Nederlands KankerFonds voor Dieren legt zich daar niet bij neer. Integendeel: in het besef dat veel mogelijk is om kanker bij dieren te voorkomen en daar waar nodig effectief zorg te verlenen, trekken wij ten strijde tegen deze vreselijke ziekte onder het motto: “KANKER BIJ DIEREN DE BAAS”.

Missie: Kanker bij dieren zo snel mogelijk de baas worden.

Doel: Minder kanker bij dieren door meer preventie, snellere opsporing, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor dieren met kanker.

Statutaire doelstelling: De stichting heeft ten doel het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, diagnostiek en behandeling van kanker bij gezelschapsdieren waaronder begrepen het paard, alsmede het stimuleren en ondersteunen van voorlichting en wetenschappelijke bijeenkomsten op dit gebied.

Download het beleidsplan 2013-2015 (pdf, 86kb)