Is er kans op genezing?

Bij mensen met kanker geneest zeker de helft van hun ziekte. Ook dieren met kanker zijn steeds vaker te genezen.

Helaas blijkt in een deel van de gevallen volledig herstel ook bij onze huisdieren niet mogelijk te zijn. Vaak zal door een behandeling dan nog wel gedurende een bepaalde periode een betrekkelijk stabiele situatie kunnen worden verkregen. Uw huisdier kan hierdoor een langere periode deel blijven uitmaken van het gezin, waarbij in deze periode uiteraard het behoud van kwaliteit van leven voorop staat. Wat dat aangaat, is in deze gevallen het doel van behandelen van dieren met kanker niet anders dan de einddoelen bij de behandeling van dieren met bijvoorbeeld chronisch nier- of hartlijden of slijtage van gewrichten, namelijk symptomen/klachten bestrijden en zorgen voor een goede levenskwaliteit.