Jaarmarkt Groede brengt voor het NKFD 649,80 Euro op.

Op vrijdag 29 juli was het NKFD aanwezig met een groot kraam op de Jaarmarkt in Groede.

Het bezoekersaantal van de Jaarmarkt ligt altijd boven de 10.000 dus het NKFD had zeker niet te klagen over aanloop op de stand. De kraam is uitermate goed bezocht er werden veel tweedehands spullen verkocht, getuige de goede opbrengst. Ook de loterij bleek weer een succes. De totale opbrengst was dan ook maar liefst Euro 649,80 wat geheel en al ten goede komt van het fonds.

Naast het genereren van gelden werd er uiteraard ook voorlichting gegeven over kanker bij dieren in het algemeen en de activiteiten die het NKFD ontplooit om kanker bij dieren de baas te worden.

NKFD dankt de 5 vrijwilligers die belangenloos de stand op de Markt, één van de mooiste locaties van het dorp, hebben bemenst. Dank ook aan Dorpsvereniging Groede, die zonder kosten een staanplaats aan het NKFD ter beschikking stelde.