• >
  • >
  • NKFD steunt uitsluitend proefdiervrij onderzoek

NKFD steunt uitsluitend proefdiervrij onderzoek

Het is een algemeen bekend gegeven dat sommige medicijnen getest moeten worden in gezonde dieren en mensen voordat zij als behandeling kunnen worden ingezet.

Het NKFD hanteert als principieel uitgangspunt dat wij dit soort onderzoek nietondersteunen, noch financieel, noch anderszins - al erkennen wij de noodzaak ervan. Het NKFD richt zich dus geenszins op ontwikkeling van nieuwe medicatie (voor dieren of mensen), maar op verbetering van onderzoek naar het voorkomen van kanker, het diagnosticeren ervan, alsook preventie en verdere verfijning van reeds bestaande kankerbehandelingen bij onze gezelschapsdieren.

Meer hierover vindt u op deze website (http://nkfd.nl/wetenschappelijk-onderzoek/) waar alle door het NKFD ondersteunde studies, zowel afgeronde als actuele, staan vermeld. Het NKFD-aanvraagformulier voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek (http://nkfd.nl/projectaanvraag.html) stelt uitdrukkelijk dat proefdieronderzoeken niét voor ondersteuning in aanmerking komen.