Wat doen wij?

Ter realisering van ons doel werken wij aan algemene bewustwording van deze ernstige, maar steeds meer behandelbare ziekte bij dieren in ons land.

Dat doen wij door voorlichting te geven aan diereneigenaren over het tijdig onderkennen van de ziekte en de mogelijke behandelingsmethoden. Maar ook door het bevorderen en eventueel (mede)financieren van (na)scholing van dierenartsen op het gebied van diagnostiek en behandeling van kanker bij gezelschapsdieren.

Daarnaast besteden we veel aandacht aan wetenschappelijk onderzoek op veterinair oncologisch gebied en waar mogelijk, stimuleren we dit onderzoek door het verstrekken van financiële ondersteuning. Meer over lopende projecten kunt u hier lezen.

We brengen de bij het behandelproces betrokken partijen bijeen met als doel het gezamenlijk opzetten van preventie-, studie- en zorgprojecten. Dit levert tevens wederzijdse kennis- en samenwerkingsvoordelen op.
Vooral wordt ook gewerkt aan de totstandkoming van een vrijwilligersnetwerk van het NKFD. Enerzijds gericht op de bewustwording en naamsbekendheid, anderzijds als onmisbaar instrument bij de zo broodnodige fondsvorming.

Liggende kat