Wat is kanker?

De cel is de bouwsteen van het lichaam. In het geval van kanker is er sprake van een ongecontroleerde groei van cellen. Hierdoor ontstaat een gezwel, ook wel een tumor genoemd. Zo’n gezwel is door het lichaam zelf niet meer onder controle te krijgen.

Kwaadaardige tumoren hebben onder andere als eigenschap dat ze zich kunnen verspreiden naar andere plekken in het lichaam. Dit gedrag noemen we het uitzaaien van de tumor, of in medische vaktaal: metastasering. Deze uitzaaiingen zorgen vaak voor grote problemen bij de (behandeling van) patiënt met een tumor. Sommige kwaadaardige tumoren zaaien niet of pas heel laat in het ziekteproces uit, maar kunnen door hun grootte of hun neiging tot het ingroeien in het gezonde omliggende weefsel toch veel schade veroorzaken.

Tumoren die niet uitzaaien en niet in hun omgeving ingroeien, worden als goedaardig beschouwd. Helaas wil dit niet zeggen dan goedaardige tumoren geen probleem kunnen geven. Een goedaardige tumor op een vervelende plek kan soms meer problemen geven dan een kwaadaardige tumor op een gunstige plek