Wie zijn wij?

De Stichting “Nederlands KankerFonds voor Dieren” (NKFD) wil het maximale doen om kanker bij dieren de baas te worden.

Samen met artsen, wetenschappers, collectanten, donateurs, bedrijven en een toenemend aantal vrijwilligers werken we sinds 2002 aan minder kanker bij dieren door onderzoek, snellere opsporing, adequate behandeling en aan een betere kwaliteit van leven voor dieren met kanker.

Het Stichtingsbestuur is als volgt samengesteld:

  • drs. Johan de Vos (voorzitter)
  • Gerrie Breekveldt (secretaris en penningmeester)
  • Robert van Leusden (2e penningmeester)
  • mr. Sofie De Keersmaeker (bestuurslid)
  • dr. Maurice Zandvliet (bestuurslid)

De Wetenschappelijke Advies Commissie (WAC) adviseert het bestuur over onderzoeksvoorstellen en de te verwachten ontwikkelingen in de kankerbestrijding. De WAC bestaat uit:

  • Mw. dr. J.M. Ensink 
  • Dhr. dr. J. Mol
  • Dhr. prof. dr. J. Schalken (extern referent)