Meld je aan voor de nieuwsbriefSteun ons met een kleine donatie

NKFD

Net als bij mensen, komt kanker helaas steeds vaker voor bij gezelschapsdieren. Honden, katten, konijnen, cavia’s, paarden en pony’s bereiken door een liefdevolle verzorging een hogere leeftijd en dit is nu eenmaal de grootste risicofactor voor het optreden van kanker.

Ongeveer 30% van de honden en katten zal in de loop van hun leven een vorm van kanker krijgen. Kanker is inmiddels zelfs de belangrijkste doodsoorzaak van honden geworden!

Tegenwoordig vormt ons geliefde huisdier een volwaardig lid van het gezin. De diagnose “kanker” bij onze trouwe viervoeter treft dan ook niet alleen het dier maar het hele gezin. Vele vragen dringen zich op bij de eigenaren. Het NKFD probeert antwoord te geven op deze vragen.

Het NKFD steunt alleen proefdiervrij onderzoek.

Steun ons met een gift: NL46 RABO 0311 5217 11

Wie zijn wij?

De Stichting “Nederlands KankerFonds voor Dieren” (NKFD) wil het maximale doen om kanker bij dieren de baas te worden.

Samen met dierenartsen, wetenschappers, collectanten, donateurs, bedrijven en een toenemend aantal vrijwilligers werken we sinds 2002 aan het terugdringen van kanker bij dieren door onderzoek, snellere opsporing en adequate behandeling. Daarnaast streven wij naar het bereiken van een betere kwaliteit van leven voor dieren met kanker.

Klik hier voor onze statuten.

Doelstelling

Door onder meer de ontwikkeling van hoogwaardige diervoeders, de intensievere omgang van de mens met zijn/haar huisdier en de toenemende kennis in de dierengezondheidszorg worden onze huisdieren steeds ouder. Net als bij mensen neemt bij dieren de kans op het krijgen van een of andere vorm van kanker toe bij het ouder worden.

Naast leeftijd spelen ook omgevingsfactoren (bijvoorbeeld meeroken), hormonen en erfelijke factoren een rol bij het ontstaan van kanker. Op dit moment krijgt 30 % van onze honden en katten, meestal op oudere leeftijd, te maken met kanker. Omgerekend betekent dit dat per jaar in ons land zo’n 100.000 honden en vele tienduizenden katten kanker krijgen. Het Nederlands KankerFonds voor Dieren legt zich daar niet bij neer. Integendeel: in het besef dat veel mogelijk is om kanker bij dieren te voorkomen en daar waar nodig effectief zorg te verlenen, trekken wij ten strijde tegen deze vreselijke ziekte onder het motto: “KANKER BIJ DIEREN DE BAAS”.

Missie: Kanker bij dieren zo snel mogelijk de baas worden.

Doel: Minder kanker bij dieren door meer preventie, snellere opsporing, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor dieren met kanker.

Statutaire doelstelling: De stichting heeft ten doel het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, diagnostiek en behandeling van kanker bij gezelschapsdieren waaronder begrepen het paard, alsmede het stimuleren en ondersteunen van voorlichting en wetenschappelijke bijeenkomsten op dit gebied.

nkfd.nl en de dieren vragen:

Help ons en doneer!

nkfd.nl en de dieren vragen:

Help ons en doneer!

Jaarverslagen

Sinds 1 augustus 2009 is het NKFD in het bezit van een “CBF-Certificaat voor kleine goede doelen”. Dit Certificaat geeft donateurs een extra waarborg dat hun giften op een juiste en controleerbare wijze worden besteed. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.cbf.nl

U kunt de jaarverslagen hier downloaden. Ook zijn de jaarverslagen op te vragen bij het secretariaat: info@nkfd.nl

Contact Info

info@nkfd.nl

Verstuur

U bent vrij om de informatie van deze website over te nemen. Graag het Nederlands KankerFonds voor Dieren (NFKD) als bron vermelden. In verband met de correctheid en volledigheid willen wij u vragen om geen eigen wijzigingen aan te brengen in de informatie.