Wanneer het vermoeden van kanker aanwezig is, moet er door de dierenarts een diagnose worden gesteld. Om wat voor soort kanker gaat het? Is de tumor goedaardig of kwaadaardig? Is deze al of niet uitgezaaid?

Biopsie

Om een juiste diagnose te stellen moet er eigenlijk bijna altijd een monster uit de tumor worden weggenomen voor verder onderzoek. Deze procedure noemt men een biopsie en er zijn verschillende manieren om een tumor te biopteren. Dit type onderzoek wordt ook toegepast bij het stellen van een diagnose voor mensen.

Hoe gaat een biopsie in zijn werk? Het woord biopsie klinkt ingewikkeld maar voor dierenartsen is het in de meeste gevallen een relatief “simpele” handeling.  De dierenarts zal vaak als eerste stap voorstellen om met een dunne injectienaald cellen uit de tumor weg te halen. Dit is weinig tot niet belastend onderzoek en levert geen risico’s op voor het dier. Wanneer de tumoren zich in de inwendige organen in de borst- of buikholte bevinden, worden zij veelal aangeprikt onder echobegeleiding.

In sommige gevallen is het noodzakelijk om meer informatie te verzamelen over de tumor omdat er niet voldoende zekerheid over de aard van de tumor kon worden verkregen middels celonderzoek. Op dat moment wordt er met een dikkere naald of middels een kleine operatie een weefselmonster van het gezwel genomen. Dit geeft de meeste zekerheid maar is ook meer belastend voor het dier omdat het vaak onder een roesje zal moeten gebeuren. Daarom maakt uw dierenarts altijd in samenspraak met u, een goede afweging op welke wijze een biopsie wordt afgenomen.

Vervolgonderzoeken

Afhankelijk van het soort tumor kan uw dierenarts voorstellen om aanvullende onderzoeken te doen, zoals bijvoorbeeld een bloedonderzoek en/of röntgenfoto’s. Daarnaast kan een echo-onderzoek, endoscopie, CT- of MRI-scan, en/of radio-isotopenonderzoek nodig zijn. Het doel van deze onderzoeken is om vast te stellen waar de tumor zit, een proces wat stageren wordt genoemd. Het stadium geeft aan hoe ver de ziekte is gevorderd en op basis hiervan kan meer worden verteld over de behandelingsopties en de prognose.

Pas wanneer de dierenarts een volledige diagnose stelt, kan er in overleg met de diereigenaar een behandelplan worden opgesteld. In Nederland zijn er diverse dierenklinieken die zich extra toeleggen op de oncologie bij (gezelschaps)dieren en afhankelijk van de eerste onderzoeksresultaten kan uw dierenarts u voorstellen om u door te verwijzen naar een specialistisch centrum voor vervolgonderzoek en/of behandeling.

Onderzoek van de tumor na operatie

Mocht de dierenarts voorstellen om bij uw huisdier middels operatie een tumor weg te halen, dan zal deze u vrijwel altijd aanbieden om de tumor op te sturen voor weefselonderzoek. Dit weefselmonster wordt dan onderzocht door de patholoog en deze kan dan niet alleen de diagnose bevestigen, maar ook helpen om de kans op succes van een operatie in te schatten, en om te bepalen of er nog aanvullende onderzoeken en  behandelingen nodig zijn.

Ons advies

Laat u zich, wanneer er een vermoeden van kanker bij uw huisdier is ontstaan niet van de wijs brengen. Bij een vermoeden is er nog niets zeker en dus ook nog niets te zeggen over de ernst van de zaak. Veel diereigenaren gaan bij thuiskomst op onderzoek uit via Google. Vervolgens komt men vaak allerlei verhalen tegen waardoor u als diereigenaar erg kunt schrikken en onzeker kan worden. Vertrouw op uw dierenarts. Hij/zij is de persoon om de juiste diagnose te stellen en u te begeleiden in dit traject.

U bent vrij om de informatie van deze website over te nemen. Graag het Nederlands KankerFonds voor Dieren (NFKD) als bron vermelden. In verband met de correctheid en volledigheid willen wij u vragen om geen eigen wijzigingen aan te brengen in de informatie.